Cvičení ke zlepšení koordinace oko ruka - část 1.

Nová série článků se bude zabývat koordinačními a celkově postřehovými cvičení. Budu zde ukazovat popisovat, jak zlepšit koordinaci mezi rukou a okem, jak zlepšit periferní vidění a ukážu zde spoustu dalších zábavných forem cvičení, které pomáhají ke zlepšení brankářovi hry. 

 

Tento článek je zaměřen na ukázky cviků s tenisáky. Cviky jsou prováděny samostatně bez pomoci další osoby. Proto jsou tyto cviky ideální pro předtréninkovou přípravu.       

 

Článek vychází z videa, které jsem zpracoval k tomuto článku:

https://www.youtube.com/watch?v=BeMDWrxZubo

 Proč provádět postřehová cvičení?

Primární důvod je jasný, a to zvýšit rychlost reakce na vystřelený/ odražený kotouč na ledě. Dalším důvodem je zvýšení sebedůvěry. Teprve až brankář věří svým  reflexům, může podat 100% výkon. Nedůvěra ve své reflexi způsobuje celou řadu chyb:
 • zavírání očí při chytání střel,
 • přílišné předsunutí nebo zatažení rukou , které pak nejsou schopné reakce,
 • špatné postavení na patách v základním postoji,
 • zbytečně brzy přechod do rozkleku- brankář, který si věří, dokáže prakticky vše chytat ve stoji a to i v dnešní době,
 • špatné vykrývání úhlů- brankář je příliš zajetý.
To je výčet jen několika chyb.

 

Cviky

V této první části jsou uvedeny pouze základní cviky. Prvním a nejzákladnějším cvikem je žonglování. Poté následují cviky, při kterých se míčky odráží o podlahu nebo o zeď.

 

Cvičení č.1 = žonglování

Jedná se o ideální cvik, který pomáhá zlepšit nervosvalovou koordinaci, prostorovou orientaci a soustředění. Díky změně okolních podmínek můžeme různě měnit obtížnosti provedení. Okolní podmínky můžeme měnit pomocí různých balančních podmínek, na kterých brankář  stojí, nebo zaměřením naší pozornosti. Pozornost můžeme zaměřit buď na všechny míčky současně (jednoduše míčky sledujeme), nebo se díváme před sebe a míčky sledujeme periferně. Posledním způsobem sledování míčků je zaměření pozornosti na jeden míček, který detailně sledujeme, a ostatní dva sledujeme periferně.

 

Ve video ukázce je uvedeno žonglování:

 • Ve stoje, 
 • v kleče, 
 • v kleče na míči, 
 • ve stoji na míči,
 • v leže,
 • v přechodu ze stoje do sedu a zpět,
 • o zeď,
 • o zem.¨
 

Cvičení č.2 = přehazování míčků z ruky do ruky o podlahu

Jedná se o jednoduchý cvik, jehož hlavním smyslem je dokonale sledovat přehazovaný míček (obdobně jako u dalších cviků). Díky tomuto rozvíjíme naši pozornost s soustředěnost.

 

Cvičení č.3 = prohození míčku mezi nohama

Míček je prohozen mezi nohama a chytán před tělem. Stejná ruka hází i chytá. Při cvičení se celou dobu díváme před sebe a míček chytáme periferně. Jedná se o průpravný cvik ke cvičení č.4.

 

Cvičení č.4 = prohození míčku mezi nohama s obratem o 180°

Míček je prohozen mezi nohama a poté je udělán obrat o 180°. Stejná ruka hází i chytá. Po celou dobu se snažíme sledovat míček. Cvik je vhodný pro rozvoj prostorové orientace.

 

Cvičení č. 5 = přehazování míčku z ruky do ruky o zeď

V podstatě totožný cvik jako cvičení č.2, pouze míček nepřehazujeme o podlahu, ale o zeď.

 

Cvičení č. 6 = chytání míčku přes ruku při házení o zeď

Jednoduchý cvik, kterým rozvíjíme rychlost reakcí. Při házení sledujeme každý detail míčku.

Cvičení č.7= házení míčků střídavě levá a pravá ruka

Při házení oči sledují vždy letící míček.

 

Cvičení č. 8 = házení míčků levá a pravá ruka současně

Při házení se díváme buď:

·         Mezi míčky tzn. že je chytáme pomocí periferního vidění, nebo

·         na jeden míček (sledujeme každý jeho detail) a druhý chytáme pomocí periferního vidění.

Čím více od sebe míčky házíme, tím je cvičení náročnější.

 

Cvičení č. 9 = chytání míčku na tělo

Míček neustále sledujeme. Simulace chytání střel na tělo při tréninku na ledě.

 

Kdy a jak často provádět postřehová cvičení?

Tato cvičení můžeme provádět kdykoliv a kdekoliv, ale to bohužel v praxi není možné. Ideální je cvičení s míčky provádět před každým tréninkem ( zápasem). Díky tomu přípravíme naše oči a reflexy na mnohem rychleji letájící kotouče na ledě. Postupně můžeme ztěžovat podmínky různými balančními podmínkami, ale k tomu dostaneme v dalším článku.
 
 
 
 
 
Autor: Sklenář Jiří

Svět hokejového brankáře

736 401 129 sklenar97@seznam.cz