Cvičení ke zlepšení koordinace oko ruka- část 2.

Další článek, který se zabývá koordinačními a celkově postřehovými cvičeními, je zaměřen na cviky prováděné ve dvojici. Jedná se opět o základní cviky, které se dají různě obměňovat a ztěžovat pomocí balančních ploch atd.

Cviky ve dvojici jsou také skvělým prostředkem pro utužení vztahů mezi brankáři.

 

Cviky

Pro dokonalou názornost jednotlivých cviků bylo natočeno video s brankáři kategorie mladšího dorostu HC ZUBR Přerov:

https://www.youtube.com/watch?v=PFuzfkB2-AQ&feature=youtu.be

 

Cvičení 1. = přehazování míčků střídavě levá a pravá ruka

Brankář se vždy zaměřuje na míček, který na něj letí. Druhý míček odhazuje periferně.

 

Cvičení 2. = přehazování míčků střídavě levá a pravá ruka o podlahu

Míček by měl dopad do dvou třetin vzdálenosti mezi brankáři. Brankář se zaměřuje na chycení míčku a druhý míček odhazuje periferně.

 

Cvičení 3. = přehazování míčků střídavě levá (vzduchem) a pravá ruka (o podlahu)

Pro tento cvik platí stejná pravidla jako u předchozích cviků.

 

Cvičení 4. = přehazování 2 míčků současně

Brankář chytá míčky buď periferně (dívá se mezi ně), nebo se na jeden přímo dívá a druhý chytá periferně.

 

Cvičení 5. = přehazování 2 míčků současně o podlahu

Stejná pravidla jako v předchozím cvičení. Míček by měl dopad do dvou třetin vzdálenosti mezi brankáři.

 

Cvičení 6. = přehazování 2 míčků současně (střídavě vzduchem a o podlahu).

 

 

Cvičení 7. = chytání míčků po obratu o 180°

Brankář (č. 1) bez míčků stojí zády k brankáři (č.2) s míčky. Ten vydá povel a brankáři č.1, který se otáčí a chytá míčky od brankáře č. 2.

 

Cvičení 8. = rozkleky na bosu s chytáním míčků

Brankář provádí rozkleky na bosu a přitom chytá míčky, které mu hází druhý brankář. Při cviku se brankář snaží dodržovat zásady správného rozkleku- kolena k sobě a paty co nejvíce od sebe.

 

Cvičení 9. = pokleky na bosu střídavě levé a pravé koleno

Brankář provádí pokleky střídavě na pravé a levé koleno a přitom chytá míčky. Důležité je, aby co nejméně vytáčel pánev do strany.

 

Cvičení 10. = přehazování míčků při posilování břicha nebo zádových svalů

Statickou výdrž můžeme zpestřit libovolným přehazováním míčků.

 

 

Autor: Sklenář Jiří