Kondiční a výživové plány pro brankáře


Svět hokejového brankáře se dlouhodobě zabývá vzděláváním brankářů pomocí článků a videí, které publikuje na svých webových stránkách.
Nyní přichází s novinkou a tou je nabídka kondičních a výživových plánů určených přímo pro brankáře.


Proč kondiční a výživové plány pro brankáře?

Dnešní sport je založen na detailech a právě tyto detaily oddělují talentované od těch úspěšných. Tyto detaily nemůžeme vylepšit v kolektivu, ale musíme na nich pracovat individuálně, protože každý člověk (a sportovec není výjimkou) je jedinečná osobnost, která má specifickou tělesnou stavbu, fyzickou zdatnost atd.. Vypracování plánu, který je vytvořen přímo podle potřeb daného sportovce, je cestou jak tyto detaily zlepšit.

Pozice brankáře v ledním hokeji je sama o sobě specifická. Brankář je individualita v kolektivním sportu. Je často nucen trénovat s hráči, kteří potřebují jiný druh zatížení a přístup. Netvrdíme, že takový trénink je pro brankáře vyloženě špatný, ale zcela určitě ho nerozvine tak, jako trénink, který je zaměřený přímo na něho samotného. To je prostě fakt.


Jak kondiční a výživový plán vypadá?

Výchozím bodem plánu je osobní konzultace, kde jsou probrány základní informace o brankáři, které jsou potřebné k sestavení plánu:

  • ·        Zjištění základních údajů.
  • ·        Zjištění běžného zatížení.
  • ·        Rozebrání celkové přípravy brankáře v klubu.
  • ·        Provedení funkčních testů.
  • ·        Určení cílů .

Na základě těchto informací bude vypracován podrobný plán, který bude brankáři šitý přímo na míru. Plán může být zaměřen na:

  • ·        Celkový fyzický rozvoj.
  • ·       Silový/ vytrvalostní/ obratnostní/ rychlostní rozvoj
  • ·        Výživová doporučení
  • ·        Další.


Jaké jsou další možnosti spolupráce

Spolupráce brankáře se Světem hokejového brankaře nemusí končit pouze sestavením individuálního plánu, ale může pokračovat další
spoluprácí, a to individuálními tréninky na ledě. Tyto tréninky jsou zatím ve fázi přípravy. Plně se spustí od léta 2014 tzn. začnou v sezóně 2014/2015.


Cena

Cena se bude odvíjet dle nároků na zpracování plánů (viz. zaměření plánu). Tyto nároky budou probrány při osobní konzultaci, která je zcela nezávazná a zdarma. Snahou je cenu stanovit tak, aby byla atraktivní pro obě strany.Kontaktujte nás