Kondiční a výživové plány pro sportovce


Hlavním posláním webových stránek Svět hokejového brankáře je dodávat brankářům různých úrovní a věkových kategorií co nejdůvěryhodnější
informace o jejich přípravě. Sezóna na ledě nám pomalu končí a to je důvod pro větší zaměření na přípravu mimo led, která by se v červenci/srpnu měla
přenést i do přípravy na ledě. Svět hokejového brankáře zde bude přispívat svými články vztahující se k této přípravě.

Novinkou těchto stránek je nabídka kondičních a výživových plánů a to nejen pro brankáře. Hlavní mentor těchto stránek Jiří Sklenář se mimo trénování brankářů zaměřuje i na kondiční rozvoj sportovců. Jeho specializací jsou především hokejisté, ale postupně začíná působit i v ostatních sportech.


Kondiční plány

Typy plánů

Drtivá většina sportovců podstupuje přípravu ve svém mateřském klubu. Jsou však i tací, kteří podstupují naprosto individuální přípravu. Jiří Sklenář se zaměřuje na obě dvě skupiny sportovců. Tvoří plány, jak pro sportovce, kteří trénují individuálně tzn., že jim může vytvořit část, nebo i celou přípravu, tak pro ty, kteří potřebují doplnit přípravu ve svém klubu a zaměřit se na určité své nedostatky.

Plány:

  • ·        Kompletní příprava
  • ·        Doplňková příprava


Tvorba plánů

Základem je osobní konzultace, kde se proberou všechny představy o přípravě, cílech sportovce atd. Poté se provede diagnostika sportovce, a to:

  • ·        Zjištění základních údajů o sportovci
  • ·        Zjištění údajů o běžném zatížení sportovce
  • ·        Diagnostika ochablých a zkrácených svalů
  • ·        Určení cílů sportovce


Na základě diagnostiky se vypracuje plán, z kterého sportovec bude vycházet. Plán se samozřejmě bude postupně upravovat na základě růstu trénovanosti sportovce. Sportovec bude svůj postup neustále konzultovat s trenérem.


Výživové plány

Proč výživový plán

Drtivá většina sportovců se zaměřuje na rozvoj fyzické kondice, technické zdatnosti atd. Bohužel pouze malé procento z nich se ale uvědomuje, že stejně důležité je to, jakou energii tělu během dne dodají. Tuto energii získávají ze stravy, kterou během dne přijmou. A zde nastává hlavní problém. Sportovci chtějí, abych jejich tělo vypadalo výborně a kondice byla vynikající, ale strava je absolutně nedostačující. Tělo sportovce je jako auto, které potřebuje ke svému provozu kvalitní palivo. Pro sportovce je palivem kvalitní strava.

Tvorba plánu

Sportovci pokládají za důležité jen to, co konzumují těsně před a po tréninku. Ale to bohužel nestačí. Sportovci se musí zaměřit na celodenní správnou stravu, kterou můžou dosáhnout svých stanovených cílů.

Stejně jako u kondičních plánů je základem osobní konzultace. Se sportovcem nejprve rozebereme jeho běžné stravovací návyky a denní režim. Na základě tohoto rozboru pak vytvoříme týdenní stravovací plán, kterého se bude sportovec držet. Našim cílem je, aby si sportovec začal sám uvědomovat co, kolik a kdy může jíst. V plánu budou obsažena tato doporučení:

  • ·        Denní strava.
  • ·        Strava před, při a po tréninku.
  • ·        Strava v náročnějších podmínkách.
  • ·        Doplňky stravy.


Závěr

Cena

Cena těchto plánů bude tvořena čistě individuálně. Nemáme 3 druhy plánů, které různě střídáme. Každý jedinec je individualita a potřebuje plán šitý přesně na míru. Od toho se odvíjí i náš individuální přístup a posléze i cena, která je tvořena dle nároků na tvrobu plánu. Snažíme se, aby tato cena byla atraktivní pro obě strany.

 


Kontaktujte nás