Power shuffle- správná technika

V následujících dvou článcích se více zaměříme na přesun Power shuffle (v češtině spíše používáme název „Dlouhý shuffle“). V prvním článku si více přiblížíme správné provedení tohoto přesunu, popíšeme si základní zásady, které musíme dodržovat. V druhém článku si ukážeme, v jakých herních situacích lze tento přesun používat a jaké jsou jeho výhody/ nevýhody oproti ostatním typům přesunů. Na konci každého článku bude krátká video ukázka.

Správná technika

Jak už nám napovídá název jedná se  silové (dlouhé) provedení Shuffle. Tento přesun je podrobněji popsaný na stránkách ČSLH v sekci Brankáři (https://cslh.cz/clanek/1493-video-pro-brankare-shuffle-kratky.html).  Pro nás to znamená, že tyto dva přesuny mají většinu zásad společných:

  • Váha je na odrazové noze.
  • Po odrazu je důležité přitáhnout odrazovou nohu zpět pod rameno.
  • Ruce a tělo jsou bez pohybu – pohyb vychází z nohou.
  • Ruce, tělo i betony jsou neustále kolmo na kotouč.
  • Nože bruslí jsou celou dobu rovnoběžně.
  • Klidný, uvolněný a plynulý pohyb.
  • Raději dva kratší rychlejší než jeden dlouhý pomalejší.

Rozdíl mezi Power shuffle a Shuffle krátkým je ve volbě použití. Shuffle krátký se používá při pohybu kotouče na hokejce hráče (při vedení kotouče hráčem). Power shuffle se používá při přihrávce mezi dvěma hráči.

Nyní si podrobněji rozebereme jednotlivé výše uvedené zásady správného provedení:

Váha je na odrazové noze

Tohle je hlavní důvod proč řada brankářů tento přesun odmítá, jejich pohybový stereotyp je totiž přesně opačný. Dříve než začnou přesun, přenesou váhy nejprve na přední nohu, pohyb je následně velmi silově náročný a pomalý.

Pro správné naučení je vhodné si přední nohu maličko přizvednout, to brankáře donutí přenést váhu na nohu odrazovou.

Po odrazu je důležité přitáhnout odrazovou nohu zpět pod rameno

Dodržení této zásady brankáři zaručí:

·         Neustále stabilní základní postoj.

·         Dynamiku přesunu.

Důležité také je, aby brankář přitahoval odrazovou nohu jen do svého ideálního základního postavení. Přílišné přitažení odrazové nohy může způsobit nestabilitu při zákrocích.

Ruce a tělo jsou bez pohybu – pohyb vychází z nohou

Horní polovina se soustředí na chycení kotouče. Dolní polovina těla zajišťuje neustále správné postavení na kotouč. Zvládnutí této zásady je klíčové při používání Power shuffle.

Ruce, tělo i betony jsou neustále kolmo na kotouč

Výhodou správného používání Power shuffle je právě kolmé kompaktní postavení na kotouč. Brankář může kdykoliv během přesunu zasáhnout (oproti T-push).

Nože bruslí jsou celou dobu rovnoběžně

Při vytočení bruslí má ztíženou pozici na provedení zákroku.

Klidný, uvolněný a plynulý pohyb

Tato zásada je spojením všech výše jmenovaných.

Raději dva kratší rychlejší než jeden dlouhý pomalejší

Je lepší, aby brankář udělal raději dva kratší Power shuffle za sebou:

·         pohyby jsou dynamičtější,

·         brankář může lépe časovat pohyb s přihrávkou.

 

Power shuffle patří mezi základní brankářské přesuny. Je založený na precizním technickém zvládnutí, jinak je značně neefektivním.

Více si o Power shuffle řekneme v příštím článku.

 

 

Autor: Sklenář Jiří