Power shuffle- taktika

V minulém článku zaměřeném na Power shuffle, jsme se zabývali správnou technikou tohoto přesunu. V dnešním článku si více přiblížíme jeho taktickou stránku. Hned na začátku je dobré si uvědomit, že níže napsané řádky jsou pouze doporučeními. Musíme opět vycházet z faktu, že každý brankář je jiný, má jiné predispozice, prošel si jiným vývojem, a tudíž má jiné pohybové automatismy.

V článku si nejprve uvedeme výhody a nevýhody Power shuffle. Následně si Power shuffle porovnáme s přesunem T-push, který hodně brankářů preferuje na úkor Power shuffle. Na závěr si uvedeme situace, kde je Power shuffle vhodný a kdy naopak je lepší zvolit přesun jiný. Pod článkem je uvedena krátká video ukázka Power shuffle ze zápasů.

Výhody a nevýhody

Výhody

Požívání přesunu power shuffle má hned několik výhod:

·         Brankář je neustále postavený kolmo na kotouč v podstatě kompaktním základním postoji.

·         Z přesunu Power shuffle se dá provést jakýkoliv zákrok nebo jiný přesun

·         Brankář může během přesunu plynule měnit výšku základního postoje dle vzdálenosti kotouče a tím déle vydržet na nohou.

Nevýhody

Největší nevýhodou jsou špatné návyky, které brankář získal špatný nácvikem tohoto přesunu:

·         Špatné přenášení váhy před a při odrazu.

·         Velké množství zbytečných souhybů horní poloviny těla.

·         Zbytečně silové provedení přesunu.

·         Nekolmé natočení proti kotouči.

Porovnání s přesunem T-push

Přesuny Power shuffle a  T-push spolu „bojují“ o větší oblíbenost mezi brankáři. Po období obrovského boomu T-push, kdy se tento přesun používal v podstatě ve všech situací, se do popředí pomalu začíná dostávat přesun Power shuffle. Za zvýšením jeho obliby stojí především finští brankáři (a pochopitelně i trenéři), kteří tento přesun vypilovali k dokonalosti. Výhody Power shuffle v porovnání s T-push (v případě správného provedení obou přesunů):

Power shuffle

·         V přesunu Power shuffle je brankář neustále v kompaktní základním postoji

·         Z přesunu Power shuffle se dá provést jakýkoliv zákrok nebo jiný přesun

T-push

·         V přesunu t-push se brankář dostává do „otevřené“ pozice, kdy nemůže provést ideální zákrok.

·         Při přesunu T-push nelze provést ideálně další přesun tzn. brankář nemůže dokonale reagovat na změnu situace (musí nejprve zabrzdit a pak může provést další přesun)

 

 

Použití přesunu Power shuffle

Tento přesun není vhodný po přihrávkách zpoza branky do před brankového prostoru tzn. Power shuffle by se neměl používat v situaci, kdy brankář začíná pohyb od tyčky. Proč?

·         Brankář v tomto případě není v kolmém postavení na kotouč.

·         Brankář není ve správném postavení osa branky, osa těla a kotouč

Při přesunech od tyče je vhodnější volit přesun T-push nebo Flow.

Power shuffle je ideální volit při nahrávkách „ze shora dolů“ = brankář provádí přesun z brankoviště směrem k tyči (před tyč nebo do tyče). Dále je možné tento přesun používat při dlouhých přihrávkách přes osu (např. přihrávky mezi body na vhazování). Má to však několik úskalí, které brankář musím zvládnout:

·         Zvládnout power shuffle technicky (viz předchozí článek)

·         Brankář musí provádět přesun hlouběji do brankoviště (jinak není kolmo na kotouč po celou dobu pohybu kotouče) a následně provést krátký přesun Flow, aby aktivně zmenšil střelecký úhel.

·         V souvislosti s předchozím bodem musí mít brankář precizně zvládnutou poziční hru.

Názor Jiřího Sklenáře

V uplynulé sezóně jsem do tréninku s brankáři začal daleko více zařazovat Power shuffle a u většiny brankářů jsem se setkal s pozitivní reakcí, která se odrazila na jejich výkonech v tréninku a hlavně v zápasech. Dříve jsem nevnímal, jak tento přesun může být účinný. Největší problém při trénování Power shuffle, bylo správné vnímání sebe sama u brankářů. Museli se naučit správně přenášet váhu, lépe vnímat sebe a prostor.