Rychlost ve hře brankáře- projevy

Rychlost reakce

Tento pojem můžeme charakterizovat jako schopnost v co nejkratším časovém úseku reagovat pohybem na určitý podnět. Ten může být dělen na:

·         Dotykový= taktilní

·         Optický- reakce brankáře na vystřelený kotouč

·         Akustický= sluchový

Další možností dělení je podle počtů podnětů a odpovědí na ně:

·         Reakce jednoduchá

o   Jeden podnět a jedna odpověď

o   Ve hře brankáře se příliš nevyskytuje.

·         Reakce složitá

o   Jeden podnět a několik možností odpovědí ( brankář se může rozhodnout, zda vystřelený puk těsně nad ledem vyrazí holí, betonem nebo jej chytí do lapačky).

o   Několik podnětů a různé odpovědi (typický příklad je situace 2-0 tzn. dva ůtočníci jedou sami na brankáře a ten si musí zvolit optimální řešení).

 

Máme dvě základní metody pro rozvoj reakční rychlosti:

·         Metoda opakování

o   Vytváření záměrných situací, na které má sportovec odpovědět co nejrychleji (Např. brankář má na písknutí kleknout, klepnutí holí udělat obrat atd.)

·         Metoda analytická

o   Základem je rozdělení pohybu určité dílčí části a ty pak trénovat odděleně (např. chytání střel do lapačky ve stoje, pak v rozkleku, poté pří přechodu ze stoje do rozkleku).

 

K hlavním prostředkům v tréninku rychlosti reakce patří:

·         Cvičení ve dvojících s náčiním (s tenisáky, tyčemi atd.)- různé formy chytání.

·         Zrcadlová cvičení- ve stoje i v pohybu.

·         Cvičení s dodatečnými informacemi.

·         Cvičení reakční- změny polohy těla (rozklek, sed, skluz,…).

·         Starty z různých poloh.

·         Reakční hry,