Rychlost ve hře brankáře- obecná fakta

V tomto článku se budeme zabývat poslední pohybovou schopností, kterou rozvíjíme při speciální brankářských trénincích, a tou je rychlost. Opět si teoretický rozbor této pohybové schopnosti rozdělíme do dvou článku. V prvním se zaměříme na obecná fakta zabývájící se především zásadami správného rozvoje rychlosti. Ve druhém rozebereme základní projevy rychlostní schopnosti.

Už jsme si dříve řekli, že brankář musí být obratný, aby dokonale technicky zvládnul provedení všech zákroků, přesunů atd. Dále by měl být pohyblivý (= ohebný), aby každý zákrok mohl provést v maximálním rozsahu a vyhnul se přitom zranění. Dnes se zaměříme na rychlost, což je pohybová schopnost, která zajišťuje provedení brankářových pohybů s maximální intenzitou.

Projev rychlostních schopností by neměl být omezen únavou, což v kolektivních hrách není úplně možné, protože je zde potřebný stejný rychlostní projev v 1. i v poslední minutě zápasu. Proto je velice důležitá zotavovací schopnost CP (kreatinofosfát- viz. níže).

 

Rychlostní schopnosti závisí na:

·         Nervosvalové koordinaci

o   Schopnost co nejrychleji střídat kontrakci (stah) a relaxaci (uvolnění) svalového vlákna

·         Typu svalových vláken

§  Červená (= pomalá)- umožňují pracovat dlouho, ale pomalu.

§  Bílá (= rychlá)- pracují velmi rychle, ale brzy se unaví.

o   Důležitý je vysoký podíl bílých vláken, tento podíl je dán geneticky (až z 80%).

o   Tréninkem tento podíl ovlivníme jen velmi málo (sprinterem se člověk rodí, vytrvalcem se stává).

·         Úroveň maximální síly

o   Důležitá pro mohutnost svalové kontrakce a její síly (pokud chce být brankář rychlý, musím být i silný)

 

Klíčové pro správný rozvoj rychlostních schopností je důsledné dodržování zásad ATP-CP systému. Neradi bychom zde dělali fyziologickou přednášku na téma zóny energetického krytí. Takže jen ve stručnosti k tomuto systému:

·         ATP (adenosintrifosfát) je bezprostředním dodavatelem energie pro svalovou kontrakci (stah), její zásoba je však malá, pouze na prácí v max. intenzitě po dobu 3s

·         K obnově ATP v prvních sekundách práce poskytuje energii CP (kreatinofosfát), jeho obsah ve svalu však rychle klesá (zhruba po 20s může být vyčerpán) a obnovuje se až při výrazném snížení intenzity

 

 Zásady rychlostních schopností

Nyní si vysvětlíme zásady fungování ATP-CP systému (= rychlostních schopností)

·         Intenzita zatížení

o   Snaha o maximální intenzitu.

o   Ideální je využití různých her a závodů.

·         Doba trvání zatížení

o   Délka zatížení je taková, abychom co nejdéle udrželi maximální intenzitu pohybu.

o   Maximální intenzitu jsme schopni udržet 5-15s.

o   Při delším zatížení dochází k poklesu intenzity a zatížení dostává rychlostně vytrvalostní charakter.

·         Počet opakování

o   Takový počet opakování, aby intenzita pohybu byla v každém opakování maximální.

o   V praxi se doporučuje 2-3 série po 2-6 opakování tzn., že celkový počet by neměl přesáhnout 10-15 opakování

o   Pauza mezi sériemi trvá 5-10 minut a je tvořena nenáročnou aktivitou- protahovací cviky, koordinační cviky s tenisáky atd.

·         Délka odpočinku

o   V délce odpočinku musíme dosáhnout určitého kompromisu mezi úplným odpočinkem (= 100% obnovou CP), který nastává po 5-7 minutách, a poklesem aktivity nervosvalového systému (zajištění maximální rychlosti pohybu), který přichází při nečinnosti mezi 3.- 6. minutou.

o   Pohyb začínáme vysoké resyntéze CP, ale ještě nedošlo k poklesu CNS.

o   Ideální odpočinek trvá 2- 3 minuty (1:10 k poměru zatížení).

·         Charakter odpočinku

o   Odpočinek by měl být lehce aktivní- protahování, chůze, klusání atd.

 

Projevy rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti se člení do tří základních projevů:

·         Rychlost reakce= doba reakce na určitý podnět

·         Rychlost jednotlivého pohybu= acyklická

·         Rychlost lokomoce= cyklická

o   Rychlost akcelerace

o   Rychlost frekvence

o   Rychlost se změnou směru

 

Zdroje

Perič, T., Dovalil, J., 2010, Název: Sportovní trénink, Praha, ČR, Grada

Pavliš, Z., Perič, T., Heller, J., Janák, V., Jansa, P., Čáslavová, E., 2003, Název: Školení trenérů ledního hokeje, Praha, ČR, ČSLH

 

 

Autor: Sklenář Jiří