Trénink brankáře v přípravném období

V tomto článku si přiblížíme důležitost přípravného období u brankářů. Řekneme si, na co by měl být kladen důraz v tomto období.

 

Drtivé většině hokejistů (kromě reprezentantů) hokejová sezóna 2013/2014 už dávno skončila, ale už nám na začala další sezóna 2014/2015. Jako každá sezóna tradičně začíná 8 až 12 týdenním makrocyklem přípravného období tzv. letní přípravou. Je to období, které spousta hráčů nemá příliš v oblibě, i když ví, že v moderním hokeji založeném na rychlosti a dokonalé fyzické připravenosti se bez ní prostě neobejdou.

 

  Důležitost mimoledové přípravy u brankářů v posledních letech jednoznačně roste. Má to několik příčin:

·         Zvyšující se tempo zápasů klade větší nároky na fyzickou připravenost brankářů

·         Moderní chytání, kdy převažuje neustálý přechod ze stoje do rozklek, je založeno na agresivitě, která vychází ze silových a rychlostních dispozic

·         Brankář musí být zároveň připraven tak, aby v maximálním tempu zvládl celých 60 minut zápasu.

 Brankář při svém výkonu využívá všech pohybových schopností:

·         Rychlost (např. při provedení zákroků)

·         Síla (stimuluje rozvoj rychlosti)

·         Vytrvalost (zvládnutí celého zápasu v maximálním nasazení)

·         Koordinace (správné provedení zákroků)

·         Pohyblivost (provedení zákroků v maximálním rozsahu)

 

Vyvstává otázka kdy a jak jednotlivé pohybové schopnosti rozvíjet. Metodici ČSLH mluví jasně:

·         Specializovaný brankářský trénink by měl probíhat dvakrát týdně

·         Měl by být zaměřen na rozvoj rychlosti, obratnosti a pohyblivosti

·         V každém tréninku je důležité posilování středu „core“ (ve většině klubech je toto posilování zahrnuto do běžných tréninků)

·         Síla a vytrvalost by měli být rozvíjeny při tréninku z mužstvem

 

Na základě mých zkušeností se k tomu rozvržení přikláním také. Samozřejmě je rozdíl, pokud má brankář zcela individuální přípravu, což ale v České republice není obvyklé. V tomto případě musíme obsáhnout rozvoj všech pohybových schopností (ve více trénincích).

 

V dalších článcích představím vzorové cvičení (i s video ukázkami) zaměřené na rozvoj jednotlivých schopností. 

 

 

Autor: Sklenář Jiří