Tréninkový kemp brankářů juniorských reprezentací

     Od neděle 17.7.2016 do čtvrtka 21.7.2016 se v Třemošné konal již tradiční kemp brankářů juniorských reprezentací pod vedením trenérů Brankářské komise ČSLH a s nimi spolupracujících trenérů. Kemp opět absolvoval i hlavní mentor těchto stránek Jiří Sklenář. Kempu se účastnili brankáři U16- U20, kdy největší zastoupení měli brankáři reprezentace U16, u kterých se jedná o první výběrový kemp. Pozitivní byla účast brankářů reprezentace U20 (Růžička, Kváča, Stezka), kteří zvýšují celkovou úrověň kempu.

    Brankáři byli rozdělení do 2 skupin. Každá skupina byla dvakrát denně trénink na ledě a mimo led. Zameření skupin bylo vždy stejné. Zaměření jednotlivých tréninků bylo navazující.

Dopolední část byla většinou průpravného charakteru, kdy byla hlavní pozornost zaměřena na jednoduché bruslení za využití pomůcek(např. Bruslení s medicinbalem). Odpolední část navazovala zaměřením na dopolední, kde byla volena složitější cvičení simulující herní situace. Každý večer navazoval rozbor videa z uplynulého dne.

V jednotlivých cvičení byl kladen důraz opět na základní věci:

  • správný základní postoj (+ rozlišení vysokého, klasického a sníženého)

  • precizní provedení jednotlivých přesunů

  • aktivní paže

  • aktivní čepel hole

Pohled Jiřího Sklenáře

Celková úroveň kempu se díky dlouhodobé práci Brankářské komise opět o něco zvýšila. U nejmladší kategorie (ročník 2001) jde oproti letům předchozím vidět zjevný pokrok především po technické stránce. Bohužel je tento pokrok někdy na úkor přirozeného projevu, což může být pro brankáře značně limitující v pozdějším věku. Proto je dle mě důležité, aby trenéři našli správnou míru mezi precizní (dokonalou) technikou a přirozeným (ne vždy tak technicky dokonalým) projevem.


 


Autor: Jiří Sklenář