Význam koordinace pro hru brankáře

V předchozím článku jsme si přiblížili, na co bychom se měli při specializovaných brankářských trénincích zaměřit. Je to:

·         Rozvoj koordinace=obratnosti.

·         Rozvoj rychlosti.

·         Rozvoj pohyblivosti.

V dnešním článku se zaměříme na rozvoj koordinace (nazývané také obratnosti). Proč je koordinace ve hře brankáře důležitá? Jak ji můžeme zlepšit? Ovlivňuje rozvoj koordinace i ostatní pohybové schopnosti?

Ke zodpovězení výše uvedených otázek (co se týče teoretické stránky věci) budu vycházet především z knihy napsané Tomášem Peričem a Josefem Dovalilem Sportovní trénink (2010).

Důležitost koordinačních schopností

Koordinační schopnosti mají mezi ostatními pohybovými schopnostmi své specifické postavení. Slouží jako určitý most mezi nimi. Koordinační schopnosti můžeme popsat jako:

·         Schopnost zvládnout a okamžitě čelit každému novému pohybu a rychle se přizpůsobit pohybovým požadavkům měnící se situaci.

·         Zvládnout a zdokonalovat rychlé provádění sportovních pohybů a používat je rychlým způsobem.

·          Orientovat vlastní pohyby podle stanovené potřeby, přizpůsobit rychle nové pohyby.

 

Koordinace je v podstatě charakterizována nároky na rychlost a přesnost pohybu a na přizpůsobení se vnějším podmínkám. Tato charakteristika koordinace nám vlastně popisuje činnost brankáře:

·         Na ledě se neustále mění herní situace a podmínky, kterým se brankář, pokud chce být úspěšný, musí přizpůsobit.

·         Brankářovi zákroky (=pohyby) musí být dokonalé a zároveň na tolik rychlé, aby mohl zastavit co nejvíce kotoučů

·         Brankář musí mít v brance dokonalou orientaci v každé situaci, protože jakékoliv horší

·         postavení v brance může zapříčinit obdrženou branku.

 

Koordinaci dělíme na všeobecnou a speciální

Všeobecnou koordinací myslíme provádění mnoha rozdílných motorických dovedností, které nemusí souviset přímo s daným sportem. Existuje předpoklad, že sportovec s lepší všeobecnou koordinací si rychleji osvojí speciální koordinační požadavky konkrétního sportu. Tento předpoklad je naprosto klíčový pro brankáře. Pro rozvoj všeobecné koordinace je důležitý je trénink mimo led, kde získává všeobecnou koordinaci

Speciální koordinace představuje schopnost provádět rozličné pohyby ve vybraném sportu rychle, lehce a precizně. Je podmíněna pravidelným procvičováním pohybových dovedností a technických prvků. Klíčový pro rozvoj speciální koordinace je trénink na ledě.

 

Koordinace je z hlediska struktury velmi složitá pohybová činnost, je tvořena několika jakoby samostatnými schopnostmi. Za nejdůležitější součásti koordinace se považují:

·         Schopnost spojování pohybů- projevuje ve skládání již dříve naučených pohybů dohromady. U brankářů to může znamenat pouhé bruslení v základním postoji, kdy se zaměřuje na správné postavení rukou a hokejky spojené s pohyby nohou při bruslení.

·         Orientační schopnosti- jde hlavně o vnímání vlastního pohybu a pohybu ostatních (soupeře). Brankář musí dokonale vnímat své postavení v brance, postavení spoluhráčů i soupeřů.

·         Schopnost rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí těla-spočívá v dokonalém vnímání pohybu, a to z hlediska času, prostoru, rychlosti a složitosti pohybu. Musí vnímat postavení lapačky, aby mohl chytit puk, který letí 160Km/h.

·         Schopnost přizpůsobování-vychází z přizpůsobení se vnějším podmínkám (pohyb soupeře, pohyb spoluhráčů, odražené kotouče atd.). Brankář se během zápasu dostává do spoustu krkolomných situací, ve kterých musí reagovat nebo se přesunout proti další střele.

·         Schopnost reakce- často je spojována se schopností přizpůsobování, ve kterém jde o správné vnímání informací z našeho okolí, jejich rychlé a přesné zpracování a přijetí a realizaci správného rozhodnutí. Brankář musí vždy co nejrychleji reagovat na vystřelený nebo odražený kotouč,

·         Schopnost rovnováhy- má svůj význam především při udržování těla v určitých polohách. Brankář často udržuje rovnováhu na jednom noži, jehož šířka je 3mm. Z toho vyplývá, že tato schopnost musí být u brankáře dokonale rozvinuta.

·         Učenlivost a docilita- tato schopnost se projevuje kvalitou a rychlostí učení novým pohybovým nebo sportovním dovednostem. Je důležitá ve všech sportovních odvětvích.

 

Koordinace se ve většině sportovních disciplín projevuje ve třech základních oblastech:

·         Všestranný pohybový rozvoj- široká zásobárna pohybů vytváří důležitý předpoklad pro rozvoj pozdější speciální koordinace. Brankář se mimo led učí různým pohybům (všestranný pohybový rozvoj), aby na ledě dosáhl ideálního rozvoje speciální koordinace (brankářské chytání, pohyb,….)

·         Základy pro techniku-vysoká úroveň všeobecné koordinace má pozitivní vliv na rychlost učení se novým sportovním dovednostem (učení se novým technickým prvkům)

·         Zvládání nečekaných situací- lepší zvládání nečekaných a proměnlivých situací, jako jsou odražené nebo tečované puky.

Rozvoj koordinace

Prostředky pro rozvoj:

·         Všechny druhy akrobatických cvičení a jejich různé spojování (kotouly, obraty, hvězdy,...)

·         Cvičení na nářadí (hrazdy, kruhy,...).

·         Cvičení s náčiním (švihadla, tyče, kruhy,...).

·         Překážkové dráhy (různé opičí dráhy).

·         Balanční cvičení (cvičení na různých balančních pomůckách a nářadí).

·         Cviky s míči,tyčemi (vrhání,chytání,…).

·         Rytmická cvičení.

·         A další.

Koordinační cvičení bychom měli zařazovat na začátek hlavní části tréninkové jednotky, protože tělo by nemělo být v této fázi unaveno a může dokonale zvládat učení se novým pohybům. Koordinační cvičení nejsou založena na nějakém velkém výdeji energie (aspoň ne ve fázi učení). Při zvládnutí nových pohybů můžeme zařazovat cvičení po předchozím zatížení, kdy ztížíme provádění v pohybu. Drtivá většina pohybů je v brance prováděna již po nějakém předchozím zatížení a takto simulujeme podmínky na ledě.

Při brankářských trénincích je také vhodné zařazovat koordinační cvičení v přestávkách mezi sériemi rozvoje jiných dovedností (např. rychlosti). V případě brankáře jsou to různé cviky s tenisáky (chytání a házení), tyčemi,….

Osobně zařazuji koordinační prvky i do rozcvičení před tréninky na ledě či zápasy. Pro brankáře má zvládnutí těchto prvku i významný psychologický efekt. Cítí se lépe připravený k výkonu na ledě.

 

V dalším článku si ukážeme různé cviky na rozvoj koordinace, které může brankář provádět v podstatě kdekoliv.

 

 

Autor: Jiří Sklenář